Farmacotherapie

MFM

, 43:98

First online:

De behandeling van gewrichtsontsteking van de knie

  • P. J. M. M. TollAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

In een meta-analyse van 23 onderzoeken met in totaal 10.845 patiënten werd de pijnstillende werkzaamheid van NSAID's bij gewrichtsontsteking van de knie, die ongeveer achtjaar aanwezig was, geëvalueerd. Gewrichtsontsteking van de knie uit zich in een licht gezwollen pijnlijke knie. Het lopen, en met name het traplopen, gaat vaak moeilijk. Hierdoor ontstaat gebrek aan beweging en gewichtstoename. De patiënten wenden zich meestal tot de arts als de pijnklachten te hinderlijk worden en het nog te vroeg is voor chirurgie. Ze willen van de pijn af om zo weer mobiel te worden. Het verstrekken van een NSAID lijkt dan aantrekkelijk.