Bijwerkingen

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 1, pp 19-19

First online:

Mors subita door oraal erytromycine

  • H. R. de VriesAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Erytromycine verlengt de repolarisatiefase van het hart met als mogelijk gevolg torsade des pointes* en kans op plotselinge hartdood door ventrikelfibrilleren. Het wordt hoofdzakelijk omgezet door iso-enzy-men van het cytochroom-450-systeem (CYP-3A). Remmers van dit systeem die gelijktijdig met erytromycine worden ingenomen, vertragen de briotransformatie van erytromycine en zouden zo de kans op bijwerkingen kunnen vergroten.