Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 1, pp 2–3

Toegenomen thyroxinebehoefte tijdens de zwangerschap

  • A. C. M. Vingerhoeds
Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058514

Cite this article as:
Vingerhoeds, A.C.M. MFAM (2005) 43: 2. doi:10.1007/BF03058514
  • 7 Downloads

Samenvatting

Bij vrouwen met een normaal werkende schildklier treden tijdens de zwangerschap interessante veranderingen op. Zo wordt onder invloed van stijgende oestradiolspiegels de hoeveelheid thyroxinebindend globuline (TBG) verdubbeld. TBG is de belangrijkste vervoersvorm voor het schildklierhormoon thyroxine in het bloed. Zolang thyroxine aan TBG gebonden is, is het onwerkzaam. Eenmaal losgemaakt van het TBG, kan het als vrij thyroxine haar specifieke acties uitvoeren. Een verdubbeling van de hoeveelheid TBG vereist ook dat de hoeveelheid gebonden thyroxine wordt verdubbeld. Er is dus eenversterkte werking van de schildklier vereist, die niet – zoals buiten de zwangerschap en bij kinderen en mannen – onder leiding van het thyroïdstimulerend hormoon (TSH) plaatsvindt, onder leiding van choriongonadotrofine, een uit het chorion en later uit placenta afkomstig zwangerschapshormoon.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A. C. M. Vingerhoeds
    • 1
  1. 1.