MFM

, 42:249

Valaciclovir voorkomt overdracht van herpes simplex

  • A. Vermes
Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058466

Cite this article as:
Vermes, A. MFAM (2004) 42: 249. doi:10.1007/BF03058466
  • 5 Downloads

Samenvatting

Wereldwijd is het herpes-simplex-type-2-virus (HSV-2) de belangrijkste oorzaak van genitale ulcera. De explosieve toename van HIV-besmetting in sommige landen is direct gerelateerd aan de toename van HSV-2-gerelateerde genitale ulcera. In een groots opgezet wereldwijd onderzoek is nagegaan in hoeverre gebruik van valaciclovir eenmaal daags transmissie van HSV-2 terugdringt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. Vermes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations