MFM

, 42:202

Langdurige behandeling met infliximab bij de ziekte van Crohn met fistels

  • C. W. N. Damen
Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058432

Cite this article as:
Damen, C.W.N. MFAM (2004) 42: 202. doi:10.1007/BF03058432
  • 34 Downloads

Samenvatting

Infliximab (Remicade), een monoklonaal antilichaam tegen tumornecrosefactor (TNF), is effectief gebleken als langdurige therapie bij patiënten met de ziekte van Crohn zonder fistels. Veel patiënten met deze ziekte hebben fistels, waardoor de kwaliteit van leven daalt en de kans op een colectomie toeneemt. Het ACCENT-II-onderzoek (A Crohn's Disease Clinical Trial Evaluating Infliximab in a New Long-Term Treatment Regimen in Patients with Fistilizing Crohn's Disease) had als doel de effectiviteit en veiligheid na te gaan van herhaalde infusies met infliximab om fistels langdurig te sluiten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • C. W. N. Damen
    • 1
  1. 1.