, Volume 41, Issue 8, p 240

Paracetamolintoxicatie bij kinderen: snel en lang behandelen

  • show all 1 hide

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Men kan kinderartsen en andere gezondheidswerke\rs niet genoeg waarschuwen voor de risico's van hoge doses paracetamol bij kinderen. Alhoewel de mededeling op de bijgevoegde bijsluiter geruststellend klinkt, geldt deze veiligheid alleen voor kortstondig gebruik, en wanneer men strikt de dosis respecteert. Het gevaar bij inname van een eenmalige te hoge dosis is bekend; men is zich echter veel minder bewust van de hepatotoxiciteit ingeval van te ruim langdurig gebruik bij zieke kinderen. Evenmin moet men de risico's vergeten bij combinatie met ziektegebonden complicaties (hongeren, alcoholmisbruik) of in combinatie met andere medicatie.Farmaca zoals fenobarbital, carbamazepine, fenytoïne, rifampicine en ethanol beïnvloeden de cytochroom- P450-activiteit en versnellen de vorming van de toxische metaboliet NAPQI.