Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 8, pp 232–232

Langer maar minder antistollen?

Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058239

Cite this article as:
MFAM (2003) 41: 232. doi:10.1007/BF03058239

Samenvatting

In het voorgaande referaat ‘Eens antistolling altijd antistolling’ ging het over de vraag of stoppen met antistolling na een diepe veneuze trombose of longembolie (VTE) wel zo verstandig is. Als de behandeling absoluut veilig en simpel was, zouden de bakens al verzet zijn. Therapeutisch gebruik van coumarines is echter niet ongevaarlijk, er is een ‘number needed to harm’ (NNH) afhankelijk van de behandelingsintensiteit, de behandelingsduur en de patiëntengroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.