Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 7, pp 200–200

Bacteriële meningitis en glucocorticoïden

Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058211

Cite this article as:
MFAM (2003) 41: 200. doi:10.1007/BF03058211

Samenvatting

Het nut van corticosteroïden in het algemeen en van dexamethason in het bijzonder, bij sepsis blijft de klinische gemoederen bezighouden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.