Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 9, pp 277–278

Sulindac stelt teleur bij polyposis coli

Diversen

DOI: 10.1007/BF03058037

Cite this article as:
MFAM (2002) 40: 277. doi:10.1007/BF03058037
  • 6 Downloads

Samenvatting

Polyposis coli is een zeldzame autosomaal dominant erfelijke aandoening, waarbij zich honderden tot duizenden adenomateuze poliepen in het colon ontwikkelen. Ook elders in de tractus digestivus ontstaan poliepen. In het colon zijn de poliepen al vanaf de adolescentie aanwezig. Symptomen treden meestal rond het dertigste jaar op. Zonder totale colectomie ontstaat altijd coloncarcinoom. Een totale procto-colectomie is een mutilerende ingreep, zodat is getracht de ontwikkeling van poliepen te remmen. Mutatie van het APC-gen (adenomatous polyposis coli) komt bij 60% van de mensen voor met sporadische poliepen en bij 80% van de mensen met een colomcarcinoom en is dus een vroeg moleculair verschijnsel (marker).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.