Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 4, pp 101–102

Hoop voor coronairpatiënten met een laag HDL-cholesterol

Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03057908

Cite this article as:
MFAM (2002) 40: 101. doi:10.1007/BF03057908
  • 6 Views

Samenvatting

Evenzeer als een hoge concentratie LDL (low-density lipoprotein)-cholesterol een risicofactor is voor het optreden en verergeren van harten vaatziekten, is een lage spiegel van HDL (high-density lipoprotein)-cholesterol dat. In onderstaand onderzoek wordt, behalve van simvastatine, gebruik gemaakt van nicotinezuur en anti-oxidantvitaminen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.