Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 3, pp 66–67

Is extramurale behandeling van status epilepticus met benzodiazepinen verantwoord?

Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03057881

Cite this article as:
MFAM (2002) 40: 66. doi:10.1007/BF03057881
  • 6 Downloads

Samenvatting

Uit een onderzoek van Alldredge et al. is gebleken dat extramurale behandeling van status epilepticus met diazepam of lorazepam door paramedici veilig en effectief is. De behandeling met lorazepam geeft iets betere resultaten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.