Diversen

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 1, pp 18-19

First online:

Leidt postmenopauzale behandeling met oestrogenen tot een afname in het atherosclerotische proces?

  •    Affiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Postmenopauzale behandeling met oestrogeen werd gebruikt ter primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Inmiddels was uit veel observationele onderzoeken gebleken dat therapie met oestrogeen een verlaging van het aantal hart- en vaatziekten geeft.