Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 10, pp 205–205

Acuut myocardinfarct als gevolg van combinatie van sildenafil, nitroglycerinesildenafil, myocardinfarctsildenafilsildenafil met nitroglycerine

Bijwerkingen

DOI: 10.1007/BF03057607

Cite this article as:
MFAM (2000) 38: 205. doi:10.1007/BF03057607
  • 10 Downloads

Samenvatting

Een 70-jarige man kreeg een acuut myocardinfarct na sildenafil in combinatie met lnitraten, sildenafilnitraten te hebben gebruikt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations