Van de redactie

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 9, pp 170-171

belangenconflictenBelangenconflicten bij farmaco-economischfarmaco-economische analyses

  •    Affiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Op het gebied van de medische onderzoeken wordt de kwestie van ‘conflict of interest’ steeds belangrijker. Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat klinische beslissingen worden beïnvloed door financiële prikkeling van artsen of doordat artsen banden hebben met de farmaceutische industrie. Stelfox et al. 1 concludeerden al dat auteurs die een financiële connectie hadden met de fabrikanten, een gunstiger publicatie schreven over de veiligheid van calciumantagonisten dan auteurs die geen financiële banden met de industrie hadden. De uitkomst van hun onderzoek was dat 96% van de auteurs die gunstige resultaten publiceerden, een financiële relatie hadden met de fabrikanten. Dit in vergelijking met 60% van degenen die neutraal waren en 37% die kritiek hadden in hun publicatie.