, Volume 38, Issue 5, p 102

sotalol, defibrillatorSotalol bij een geïmplanteerde defibrillator, sotaloldefibrillator

  • show all 1 hide

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Het gebruik van antiaritmica heeft belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Toen bleek dat het gebruik de mortaliteit juist kon verhogen, nam het gebruik toch niet snel af. Inmiddels zijn ’ zo nodig ’ niet-farmacologische technieken eerste keus: elektroregulatie bij atriumfibrilleren, katheterablatie van schadelijke atrioventriculaire verbindingen en implanteerbare defibrillatoren. Antiaritmica, met name van klasse III, zoals amiodaron en sotalol worden dan als adjuvans ingezet.