Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 38, Issue 1, pp 7–7

inhalatiecorticosteroïdenInhalatiecorticosteroïden en cataractcataract

Bijwerkingen

DOI: 10.1007/BF03057459

Cite this article as:
MFAM (2000) 38: 7. doi:10.1007/BF03057459
  • 3 Downloads

Samenvatting

Dat systemisch gebruikte corticosteroïden het risico op cataract vergroten, is bekend. Of dit ook het geval is met lokaal toegediende corticosteroïden, zoals per inhalatie, was onzeker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.