Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 12, pp 260–261

De onderzoeksparadox of hoe moeilijk neemt men afscheid van een troetelkind?

Van de redactie

DOI: 10.1007/BF03057427

Cite this article as:
MFAM (1999) 37: 260. doi:10.1007/BF03057427
  • 1 Views

Samenvatting

Een leuke theorie blijkt uiteindelijk toch niet te werken; hoe loopt dit af?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.