Van de redactie

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 10, pp 217-218

Wat hebben we uiteindelijk geleerd uit de controverse rond calciumantagonisten?

  •    Affiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Een redactioneel commentaar in Circulation veegt nog eens de vloer aan met de gang van zaken rond calciumantagonisten. Zowel de registratie, calciumantagonistenregistratieautoriteiten als de farmaceutische industrie, maar ook de artsen krijgen er fors van langs (als individuele voorschrijver en als deskundigenpanel).