Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 10, pp 217–218

Wat hebben we uiteindelijk geleerd uit de controverse rond calciumantagonisten?

Van de redactie

DOI: 10.1007/BF03057396

Cite this article as:
MFAM (1999) 37: 217. doi:10.1007/BF03057396
  • 2 Downloads

Samenvatting

Een redactioneel commentaar in Circulation veegt nog eens de vloer aan met de gang van zaken rond calciumantagonisten. Zowel de registratie, calciumantagonistenregistratieautoriteiten als de farmaceutische industrie, maar ook de artsen krijgen er fors van langs (als individuele voorschrijver en als deskundigenpanel).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.