Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 2, pp 27–28

Zwanger en depressief: wat nu?

Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03057263

Cite this article as:
MFAM (1999) 37: 27. doi:10.1007/BF03057263
  • 36 Downloads

Samenvatting

Ernstige ziekte bij een zwangere vormt altijd een dilemma. Het nut en het risico van een behandeling moeten voor twee individuen worden afgewogen. Ook depressie kan een ernstige ziekte zijn. Enkele artikelen in The New England Journal of Medicine behandelen deze problematiek en geven redelijk geruststellende antwoorden.

zwangerschap, depressie depressie, zwangerschap 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations