Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 37, Issue 1, pp 1–3

Secundaire preventie van myocardinfarct

Van de redactie

DOI: 10.1007/BF03057245

Cite this article as:
MFAM (1999) 37: 1. doi:10.1007/BF03057245

Samenvatting

De belangrijkste acute doodsoorzaak in Nederland is het myocardinfarct. Ongeveer 25% van de patiënten met een acuut myocardinfarct overlijdt aan het infarct voordat ze het ziekenhuis bereiken. Overlevenden hebben een verhoogd risico op een reïnfarct. Dit leidt tot een risico van 10% op overlijden in het eerste jaar na het myocardinfarct. In de volgende jaren is het overlijdensrisico met 5% per jaar nog steeds zes keer zo groot als bij mensen zonder myocardinfarct. Hoewel de primaire behandeling van het myocardinfarct vaak op de voorgrond staat in de publiciteit, kunnen met een goede farmacotherapie veel secundaire myocardinfarcten worden voorkomen. In dit artikel volgt een bespreking van de farmacotherapie ter preventie van een secundair myocardinfarct; hierbij wordt de nadruk gelegd op de β-blokkeerders.

preventie myocardinfarctmyocardinfarct, preventie

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.