Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 9, pp 204–204

Zijn nicotinepleisters veilig bij hartpatiënten?

Kortweg

DOI: 10.1007/BF03057191

Cite this article as:
MFAM (1998) 36: 204. doi:10.1007/BF03057191
  • 4 Views

Samenvatting

Voor hartpatiënten is stoppen met roken hard nodig. Nicotinepleisters zouden daarbij enig nut kunnen hebben, maar een overmaat nicotine is weer slecht voor het hart. In een zeer lezenswaardig artikel wordt verslag gedaan van een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek bij 587 poliklinische mensen met ten minste één diagnose van cardiovasculaire ziekte, die gedurende tien weken óf placebo óf transdermaal nicotine kregen als steun om van het roken af te komen.

nicotinepleisters, hartpatiëntenhartpatiënten, nicotinepleisters

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.