, Volume 36, Issue 9, p 204

Zijn nicotinepleisters veilig bij hartpatiënten?

  • show all 1 hide

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Voor hartpatiënten is stoppen met roken hard nodig. Nicotinepleisters zouden daarbij enig nut kunnen hebben, maar een overmaat nicotine is weer slecht voor het hart. In een zeer lezenswaardig artikel wordt verslag gedaan van een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek bij 587 poliklinische mensen met ten minste één diagnose van cardiovasculaire ziekte, die gedurende tien weken óf placebo óf transdermaal nicotine kregen als steun om van het roken af te komen.