Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 5, pp 100–100

Famotidine en ulcusprofylaxe

Bijwerkingen

DOI: 10.1007/BF03057126

Cite this article as:
MFAM (1998) 36: 100. doi:10.1007/BF03057126

Samenvatting

Taha et al. beschrijven 285 patiënten die langdurig met NSAID's werden behandeld wegens reumatoïde artritis (82%) en artrose (18%). De effectiviteit van twee doseringen famotidine (20 mg en 40 mg, elk tweemaal daags gegeven) werd vergeleken met placebo. De patiënten werden klinisch en met endoscopie beoordeeld bij de start en na 4, 12 en 24 weken behandeling. De beoordeling vond plaats zonder inzage in de ingestelde behandeling. Het primaire eindpunt was de cumulatieve incidentie van maag- of duodenum-ulcera (UD).

famotidine, ulcusprofylaxe ulcusprofylaxe, famotidine 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.