Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 35, Issue 11, pp 233–233

Huidnecrose bij antistolling

Authors

  •    
Bijwerkingen

DOI: 10.1007/BF03057029

Cite this article as:
MFAM (1997) 35: 233. doi:10.1007/BF03057029

Samenvatting

Paradoxale trombose in huidvaatjes is een zeldzame complicatie bij therapie met anticoagulantia. Onze huidige beperkte kennis ervan is gemeld in een artikel in Schweiz Med Wochenschrift.

huidnecrose, antistolling antistolling, huidnecrose

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997