Biologia Plantarum

, Volume 6, Issue 1, pp 70–72

Effect of ultraviolet light on stomatal movement

Authors

  • Ferdinand Herčík
    • Institute of BiophysicsCzechoslovak Academy of Sciences
Brief Communication

DOI: 10.1007/BF02930800

Cite this article as:
Herčík, F. Biol Plant (1964) 6: 70. doi:10.1007/BF02930800

Vliv ultrafialového záření na pohyby průduchů

Влияние ультрафиолетового облучения на движение устьиц

Abstract

Byl pozorován uzávěr průduchů uBegonia semperflorens během několika minut po ozáření UV.

Abstract

Наблюдалось закрывание устьиц видаBegonia semperflorens в течение нескольких минут после ультрафиолетового облучения.

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1964