Biologia Plantarum

, 2:76

Determination of water deficit in disks cut out from leaf blades

  • Jiří Čatský
Brief Communication

DOI: 10.1007/BF02920701

Cite this article as:
Čatský, J. Biol Plant (1960) 2: 76. doi:10.1007/BF02920701
  • 70 Downloads

Summary

The author describes a method for the determination of water deficit in disks punched out of leaves. The disks, 8 mm. in diameter, are placed on polyethylene rings and saturated in the apertures of a polyurethane foam plate which has been saturated with water (fig. 1, photo 1 and 2). This arrangement makes it possible for the tissue to be completely saturated in 3 hours with a minimum opportunity for infiltration.

Определение водного дефицита в дисках листовой ткани

Souhrn

Autor popisuje metodu stanovení vodního deficitu v terčíeích, vyseknutých z listů. Terčíky o průměru 8 mm se sytí položeny na polyetylenových kroužcích v otvorech v plotně z polyuretanové pěny, nasycené vodou (obr. 1, foto 1 a 2). Toto uspořádání umožňuje dokonalé nasycení pletiva během 3 hod. za minimální možnosti infiltrace.

Резюме

Автором описывается метод определения водного дефицита в дисках, высеченных из листьев. Диски диаметром 8 мм насьщаются после их установления на полиэтиленовые кольца в отверстиях в плите из полиуретановой пены, насыщенной водой (рис. 1, фот. 1 и 2). Данная схема позволяет полное насыщение ткани в течении 3 часов при минимальной возможности инфильтрации.

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1960

Authors and Affiliations

  • Jiří Čatský
    • 1
  1. 1.Department of Plant Physiology, Institute of BiologyCzechoslovak Academy of SciencesPraha