Short Communications

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 79, Issue 3, pp 122-124

First online:

Observations on the enemies of the oyster shell scale, Lepidosaphes ulmi, on apple in the Netherlands

  • M. M. D. KarsemeijerAffiliated withInstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Tijdens een in het zomerseizoen van 1971 ingesteld onderzoek werden vier soorten parasitaire Hymenoptera uit kommaschildluizen gekweekt. Een verschil tussen doorAphytis spp. en doorApterencyrtus microphagus beparasiteerde schildluizen wordt gegeven (Fig. 1).

Oorwormen (Forficula auricularia) bleken soms als vrij belangrijke roofvjanden te kunnen optreden. Parasieten en roofvijanden bleken in het algemeen een ondergeschikte rol te spelen.