Chemistry of Natural Compounds

, Volume 22, Issue 5, pp 601–602

Robinin and kaempfereol fromVinca erecta

Authors

  • V. Akhmedzhanova
Brief Communications

DOI: 10.1007/BF00599275

Cite this article as:
Akhmedzhanova, V. Chem Nat Compd (1986) 22: 601. doi:10.1007/BF00599275

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1987