Euphytica

, Volume 6, Issue 3, pp 268–270

Effect of high temperature on incompatibility in radish

  • A. I. M. El Murabaa
Article

DOI: 10.1007/BF00042312

Cite this article as:
El Murabaa, A.I.M. Euphytica (1957) 6: 268. doi:10.1007/BF00042312

Summary

Clones of radish plants were cross-pollinated or selfed at 17 and 26 °C. In crosscompatible plants the fruit set; the average number of seeds per fruit and the total seed yield were decreased at 26 °C. In incompatible plants the fruit set and the total seed yield were increased when selfing was done at the higher temperature. It is concluded that while high temperature has an unfavourable effect on seed set of radish plants, it also weakens the incompatibility reaction between pollen and style, so that the result is a small increase in yield.

Samenvatting

Radijs-klonen werden bij 17 °C en 26 °C onderworpen aan zelf-en kruisbestuiving. Bij compatibele combinaties was zowel het aantal hauwen als de totale zaadproduktie hoger bij 17 °C dan bij 26 °C. Bij zelf-incompatibele planten werd na zelfbestuiving juist het omgekeerde waargenomen.

Geconcludeerd wordt dat de hoge temperatuur in het algemeen een ongunstige invloed heeft op de zaadzetting van radijs, doch eveneens de zelf-incompatibiliteits-reactie verzwakt, zodat een geringe toeneming in zaadproduktie optreedt.

Copyright information

© H. Veenman en Zonen 1957

Authors and Affiliations

  • A. I. M. El Murabaa
    • 1
  1. 1.Publikatie No 172, Laboratorium voor TuinbouwplantenteeltLandbouwhogeschoolWageningenThe Netherlands